(โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม : E555568-A5) ขายโฮมออฟฟิศ ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 62.7 ตร.วา ราคา 8,500,000 บาท

(โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม : E555568-A5) ขายโฮมออฟฟิศ ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 62.7 ตร.วา ราคา 8,500,000 บาท

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

 

สนใจทรัพย์นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูล รายละเอียดต่างๆ คลิกที่นี่

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

โฮมออฟฟิศ - ทาวน์โฮม ID 555685

ขายโฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม 3 ชั้น 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ 62.7 ตร.วา รหัสทรัพย์ E555568-A5 ราคา 8,500,000 บาท
รับฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ
ต้องการ ฝากซื้อ ฝากขาย กับตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ERA โฮมออฟฟิศ – ทาวน์โฮม ทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา กรุงเทพ

.

Contact us

รหัสทรัพย์ E555568-A5

             *** ลูกค้ากรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่่านโดยครบถ้วน ทางบริษัทจะติดต่อกลับหาท่าน

ชื่อ-นามสกุล (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

โทรศัพท์(ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ติดต่อเรื่อง
 ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
             สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
             กรุณาระบุความต้องการของท่านโดยละเอียดครบถ้วน ทางบริษัทจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อให้ข้อมูล

 ต้องการขอนัดเข้าชมบ้าน
             สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอนัดเข้าชมบ้าน
             ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอนัดเข้าชมบ้านได้ (โดยต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เนื่องจากทางบริษัท
             ต้องทำการนัดหมาย เจ้าของบ้านและตัวแทนบริษัท เพื่อนำท่านเข้าชมบ้านในเวลาเดียวกัน)

 ต้องการฝากขายบ้าน
             สำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากขายบ้าน
             ลูกค้าที่มีความประสงค์ให้บริษัทเป็นตัวแทนขายบ้านให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดบ้าน โดย
             เบื้องต้น และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อประสานเข้าทำสัญญาฝากขาย
             กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ
             1) ประเภททรัพย์ (บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดฯ) 2) เนื้อที่ (ตร.วา)/พื้นที่ใช้สอย(ตร.วา) 3) ห้องนอน (จำนวน)
             4) ห้องน้ำ (จำนวน) 5) ที่จอดรถ (คัน) 6) จำนวนชั้น (ชั้น) 7) งบประมาณ (บาท) 8) โซนที่ต้องการ (บริเวณที่ต้องการ)
             9) โครงการที่ต้องการ (หมู่บ้านโครงการ)

 ต้องการให้ช่วยนำเสนอบ้านให้ลูกค้า (บริการฟรี)
             บริการจัดหาบ้านตามความต้องการของลูกค้า (เป็นบริการหนึ่งของบริษัทที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
             กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ
             1) ประเภททรัพย์ (บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, คอนโดฯ) 2) เนื้อที่ (ตร.วา)/พื้นที่ใช้สอย(ตร.วา) 3) ห้องนอน (จำนวน)
             4) ห้องน้ำ (จำนวน) 5) ที่จอดรถ (คัน) 6) จำนวนชั้น (ชั้น) 7) งบประมาณ (บาท) 8) โซนที่ต้องการ (บริเวณที่ต้องการ)
             9) โครงการที่ต้องการ (หมู่บ้านโครงการ)

ข้อความของคุณ

View : 1146facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail